Regisztrációs lap ÚSZÓMESTER képzésre

Képzéseinkre az alábbi Regisztrációs lap kitöltésével lehet jelentkezni, amennyiben megfelelnek a személyi feltételeknek.

(ide klikkeljen, ha a személyi feltételeket szeretné elolvasni.)

A regisztráció csak akkor érvényes ha elfogadja a regisztráció végén, hogy tisztában van a KÉPZÉSI FOGLALÓ és a TUDÁSSZINT FELMÉRÉS feltételeivel.

A képzési foglaló jelentése: 
A foglaló összege a teljes képzési díjba beszámításra kerül, viszont sikertelen tudásszint felmérés esetén a képző intézménynél marad az összeg és a jelentkezővel szerződést nem köt.

Tudásszint felmérés: 
2 x 100 m folyamatos úszás (gyors, mell). Tárgy felhozatala medence aljáról segédeszköz nélkül.

A személyes adatok rögzítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) megfelelően kerülnek tárolásra, felhasználásra. Harmadik fél számára nem adjuk ki.

Kérjük ügyeljenek a regisztrációs lap pontos kitöltésére (ideértve a kis- és nagybetűket is), mivel sikeres vizsga esetén az itt megadott adatok alapján kerül kiállításra automatikusan a tanúsítvány. Hibás adatokkal készült tanúsítvány cseréje 3.000 Ft.

Share
...