Europass bizonyítvány-kiegészítő

Miről is szól a Bizonyítvány-kiegészítő?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képzőintézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képzőintézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Mi van benne?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál az Ön szakképesítéséről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

  • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
  • Megszerzett készségek és kompetenciák,
  • Osztályzási rendszer,
  • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
  • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
  • Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

Miért hasznos a Bizonyítvány-kiegészítő?

  • részletes információt ad a szakképesítésről
  • pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
  • nyomon lehet követni benne a változásokat
  • képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak

Hogyan juthatok hozzá?

A bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgáztató intézmények adják ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett tanulók számára állíthatók ki.

További információért az Europass bizonyítvány-kiegészítőről látogasson el a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának bizonyítvány-kiegészítő oldalára

A bizonyítvány-kiegészítő ára

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek - ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért maximum a mindenkori minimálbér 5%-a kérhető el nyelvi változatonként. Az Europass bizonyítvány-kiegészítők online rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány-kiegészítőt több idegen nyelven is kéri (például angolul és németül).

Tekintse meg - nem hivatalos - Europass bizonyítvány-kiegészítőjét a bizonyítvány-kiegészítők országos jegyzékében:

(a dátum nem a bizonyítvány kibocsátásának idejét jelenti, hanem a képzés OKJ jegyzékbe kerülésének idejét).

Tekintsen meg egy példát az Europass bizonyítvány-kiegészítőre:

Letölthető Bizonyítvány-kiegészítő minta 

Forrás: europass.hu